Мы в соцсетях:

1980

27 мая 2019 г.

АЗАМАТ АЛТАЙ

Повесть-эссе Жакиев Бексултан «… чыккынчылыктын жолуна түшкөн Азамат Алтайдын жийиркеничтүү uшmepu кыжырланууну, жек көрүү сезимин жаратууда». Советбек Байгазиев. «Түпкүрдү карай томолонуу». «Кыргызста...

Узнать больше