Мы в соцсетях:

Эсимде

Атай Огонбаев

Жайдын толук кезинде,

Адырлуу тоонун бетинде

Сан гүлдөн тандап бирди үзгөн,

Жайдары селки эсимде.

Өзүмдү сага берем деп,

Өмүрдүн гүлүн терем деп.

Сүйлөшкөн күндөр эсимде,

Турмуштун сырын тереңдеп.

Агарып тоодо таң аткан,

Суюлуп жылдыз бараткан,

Калды го бекен эсиңде,

Кыйышкан күлө карашкан.

tursunbaeva.jpg

Атыңды ойлоп андагы,

Көңүлүм сенден калбады.

Азыркы шайыр жаштардын,

Өзүңдөй болсун алганы.