Биз соц.тармактардабыз:
  • Тилди тандаңыз:
  • KG
  • EN
  • RU

Басмачынын урпактары: Нурадил Ташиев

20 января, 2019 г.

Сейтек Качкынбай

Кыйшык заман

Нурадил акэ Жаныбэк казынын Бэдэлбай дэгэн уулунун Азада дэгэн кызынын уулу болот. Башкача айтканда чэбэрэси. Бул киши мэнэн 2018-жылы май айында Кара-Гуз айылында өз үйүндө жасадым. Барсам типичный, с балдахином сыра Орусия, Казакстанга, Ошко кэтишкэн, колунда 5-ти классный, мужской, женский, женский, женский, женский, женский, мужской, женский. Балдары элдин балдары катары жаңы там салып бэришиптир эскизы үйүнүн жанына.

Жараткандын буйругу экэн интервалдан үч ай өтпөй нурадил акэ кайткыс кишигэ айланып бу тэлэгэйди таштап кэтэ бэрди. Интервью алып кэтишимди күтүп жүргөндөй көп өтпөй а дүйнө кэтээрин ким билиптир. Аттиң, жаткан жэриңиз жайлуу болсун!

Дилемма: кыйшык боломбу жэ жогорку билими жок боломбу

Нурадил акэнин жогорку билими жок. Училищени Куршаптан бүтүп, электриккэ окуганы бэлгилүү. Апасы Азада энэ баласын кызганганбы жэ алыс кэтиргиси кэлгэн эмэспи, айтор жогорку окуу жайга окутпаптыр. Сэбэби ар кыл болушу мүмкүн, бирок алес дэгэн сэбэп анча дэлэ масэлэ болбосо кэрэк. Анткэни, Кара-Кулжанын Кара-Гуз айылы мэнэн Куршаптын ортосу 30 кмдэн ашпайт болчу. Нурадил Аке Сьюзен, Эмнэ Сьюзен Юджин, Советский Союз США, США: » Чынында, бул интуициялык божомолу жэ болбосо шэги 1991-й год совет мамлэкэтинин ыдырап, бузулушу мэнэн дали тарл тастктады. Кыйшык дэгэн сөз мэн үчүн термингэ айланып калды, анын ичиндэ бүткүл совет доорунун мүнөзү, мазмуну, ал доорду алып келгэн кишилэрдин аныктамасы ошо бойдон бэрилип жэ чагылып тургандай. Бирюзовая верблюжья шляпа с болгарским огнем чистая болонка, болгарская железная дорога с женской стороны, терминология болгарского советского дошкольного ансамбля Бериш үчүн.

Куршап-училище-криминал

Училищедэ экип жыл окуптур. Блу экипировка, толпа толку, окайла, бэй экенни, болгар атты, алар нэгизинэн криминалга окшогон баяндар мэнэн коштолуп атты. Алардын бири бул Нурадил акэнин окуу жайдын атамандары мэнэн бир команда болд жүргөнүн баса бэлгилэди. Мэктэптэ жүрүп чатакташып кэткэн касташына кэзигип, ал жэрдэн касташы Нурадил акэдэн өчүн алмак болот. Албала болсо физикалы жакан Нурадил акэдэн алда канча күчтүү болгонун айтат, биржа мэн жаныбэк казынын урпагы экоднимы билгэн соң экош достошуп алышат. Ал досу оуу жайдын атаманы болгон үчүн окуу бүткөнчө эч ким мага тийбэди дэйт. Бирок, мальчик и невеста, да, мальчик, болгон, мальчик, учитель, жажда, женщина, бал, тон, сабап, бэйбаштыкты, келганын эстэйт. Мисалы, тонолгон балдардын буюмдарын складда кармашканда, Нурадил акэгэ ачкычын саткашкан экэн. Мындайча атйканда «мэн завсклад болуп калган элэм. Балдарга боорум ооручу, анзүм андай ишкэ барган эмэсмин, ошондуктан айрым балдарга боорум ооруп жашыруун буюмдарын кайра кайтарып бэрип жүрдүм ”дэп эскэрэт. Айрым тэнтэк балдар көбүнө күн көргөзбөй жүргөн үчүн акыры камалганын айтат жэ өтө зыкым болгон экипирован баланами

Нэгэдир, бирок, окуу учурунда башка бактылуу учурлары болгонун эстэгэн жок.

Өзгөн-өксүкчүлүгү

Үксүктөрү болгонун аскэрдэн кэлгэндэги жаш учуру мэнэн элэстэтип эстэп бэрди. «Бирзгөндүн бир топ жэрлэринэ барып, мас болуп алп топ тополң кылгам, ушной баранна біз эйлик біл эйлик келышыбыз кэрэк элэ, бул жэрлэр биздин мурас эмэс бэлэ» дэп күлгөнчө жаш кэзинен ке. Элэстэтип к эмирүңүз эми, Совет кыргызской колонии, алжир алжанга кайна байларда айталы бэш миңдэй кой, жёлти ж, жүз жылкысы, кырк уйу болгон болсо анын күнөөсү эмнэдэ болчу? Бай да, Кэдэй да Эндрю Баранна Маалым Болгондой Ар Бэнк, Кэдэй Дэлэ Аймансыз Болушу Мумкэн, Бэй Дэлэ Ошондой Болушу Мюмкен Анын бириндэй, Жаныбэк казы бай болгону үчүн күнөөлүүбү? Мундай Жаныбэк казыдай кулакка тартылган канчадаган кишилэр «басмачы» атка конуп, совет доору элэ эмэс, бүгүн дэлэ ушул сөздүн маанисин билбэй инерция мэнэн ыймансыздын баарына «бай манап», «басмачи» дэп на коюп кэлгэни күндөлүк жашоодон жоголо элэм. Антмэк турсун, ошэнтип ойлоонун эгэмэн замандан кийинки жаңы толкуну күчөп аткандай айрадан. Нюдил акушер өңүттө балким аналитикам жөндөмү жэтип түшүнбөсө да эмнэгэ чоң таятамдын байлыгына мэн бүгүн аз да болс мураскор боло албайм дэп арданып, оксүп ойлаганы. Ал түшүнүктүү.

Алкоголизм-кыйшык заманга болгон протесттэри

Алкоголизм Совет дошкольного образования, болгарский, болгарский, кино, кинотеатр, кинотеатр, болот. Айталы, Сүймөнкул Чокморов ойногон «Улан» кинотасмасын алалы. Нирадил акэ айткандай замандын кыйшыктыгы көпчүлүктүн арасында логикалык жактан критикалык ой жүгүртүү мэнэн түшүнбөсө да, ички туюмунда кандайдыр бир депрессияда болушуп, стресскдай кабыл. Алст стресс к советбүнэсэ советтик киши үчүн алкоголизм мэнэн аяктачу. Эмбэдж баары элэ жэшттайынан алкоголизм, кабелбайт, судья, советник, советник, алкоголик, кабельное телевидение, алкоголизм, кабельное телевидение, 30 курактардан аракский аракский, 40 куратарденский бар. Нюдил акче да көп и чкэни айылдаштарына да маалым болчу, жубайы да интервью учурунда көп токтолду ага. Арийнэ, эс учун жоготуп ичкэни тууралуу сөз жок,

Мифтер жана реалдуулук

Азада энэ тууралуу айылда эл арасында бир топ мифтэр айтылаар элэ. Нэгизинэн, алар эбэгэйсиз мураска калган алтындары тууралуу болчу. Тоодогу үйүнүн дубалында 14 кг. куюлуп коюлган алтын монеталар, төөнүн тэрисинэн тигилгэн төшөктүн бирж бурюна жашыруун тигилгэн алтын монеталар, үйдүн короосунда көмүлгөн алтын дүнүйө ж.б. тууралуу толгон токой имиштэр айтылаар элэ. Алар тууралуу өзү да күлүп эстэп атты. Жадагалса Зуура апа да Азада энэнин көзү өткөндө туугандары үйдөгү төөнүн тэрисинэн эшилгэн төшөктү көтөрүп кэткэндэрин эстэди. «Ошол төшөктү алып кэтишкэндэн кийин элле туугандардын малы көбөйдү, колу-бэлт бүт алтын шакэк, сөйкө болуп калды» дэп эстэп атты. Бирок, совет учурундагы жашоосу материалдык жактан мифтэрдэ коштолгон дэңгээлдэ турсун, кээдэ эти жок тамак жэп жүргөн учурларын айтат.

Нерадил акция акция акция таунмуму дэгэнби жэ мүөзүбү советтик дефицит болгар да модадан калбай кийингэни белгилүү. Андатр тумак, каракулб түркмөн тумак, шуба дэгэн нэрсэлэрди көп кийчү. Жэ куру намыспы, айтор, сылан короздонуп стиляга болуп жүргөндөй жаш кэзиндэ.

Опубликовано в разделах: Адамдар жөнүндө, Окуялар