Биз соц.тармактардабыз:

Жардам берүү

Биз ар дайым ар түрдүү иш аракеттерди, жаңы ыкмаларды, куралдарды жана ресурстарды колдойбуз жана алар үчүн ачыкпыз. Бул Ашар бизге аябай жардам берет.

Эс-тутум жөнүндө. Биз үчүн эӊ маанилүү нерсе — адамдар жеке окуялары, жеке тарых, күндөлүк, ата-бабалардын, уруу жана үй-бүлөө тарыхын, жеке архивдерин, эскерүүлөрүн бөлүшкөнү.

Каржы жөнүндө. Биз «Чиеш Тагдырлар» китебин басып чыгаруу үчүн акчаны топтоо маселесин көтөрүп, Ашар жарыяладык. Жыйынтыгында китеп жарык көрдү. Биз пландарыбыз менен ар кандай уюмдарга кайрылып өнөктөштүккө чакырабыз, кээде алар бизди колдошот.

Баардыгы жөнүндө. Эсимде тууралуу билген адамдардын саны өсүүдө. Алар биз менен ар түрдүү куралдары менен бөлүшүүдө: аянтча, маалымат жана билим. Болгон аракети менен Эс тутумду жандантууга бүт күчүн жумшоодо. Дал ушундай ыкма менен келечектин элеси түзүлөт. Баардыгы биригип – жана Биз менен.

Биз баардыгыӊыздарга ыраазыбыз!
Баардыгы биздин эсибизде.
Эсимде